Zpracování a vytěžování dat

Zpracování a analýza dat, vytěžování informací

Zpracování a vytěžování dat

V oblasti zpracování dat jsme schopni nabídnout tyto služby:
  • Procesní analýzy projektu.
  • Analytické návrhy datových struktur včetně modelace.
  • Zpracování dat - tvorba SQL, DTS procesů, automatizace provozu databáze.
  • Optimalizace databázových procesů (významné zvýšení efektivity běhu systému)
  • Business Intelligence
  • Reporting Services
  • OLAP datová kostka
  • MIS reporting a propojení 
Pracujeme se systémy Microsoft SQL (včetně OLAP technologie, Reporting Services, Remote Servers, ...), ale i se systémy postavených na základě ORACLE či MySQL.

Marketing, dotazníky, elektronické vyhodnocování, archivace, dokument flow

Analýza dat

Převod dokumentů do digitální podoby pro potřeby „document flow“ – řízení toku dokumentů a archivace dat. Uložení a vyhledávání v rámci dokumentového serveru.
 
Vytěžování dat pro účely získání informací z dokumentů – zpracování zaškrtávacích polí, čárových kódů, OCR pro převod textů tištěných i psaných v rámci elektronického zpracování s vysokou mírou spolehlivosti.
 
Kompletní zajištění procesů pro získání informací v oblastech marketingu, obchodních dotazníků, firemních statistik či např. lékařských studií. Nabízíme analytické kapacity při návrhu formulářů, realizace následného tisku, elektronické vytěžení dat a jejich statistické zpracování např. ve formě OLAP kostky.

 
SlužbyProjektyProfilKontakt
cz en